Ако имате идеа за некоја емисија која би се имплментирала во програмата, контактирајте еден од уредниците или на radio@orcenikolov.edu.mk.

НЕДЕЛНА ПРОГРАМА НА РАДИО КЛУБ 100

ДЕН

ГОЛЕМ ОДМОР

МАЛ ОДМОР

ПОНЕДЕЛНИК Орце Топ 20
ВТОРНИК
СРЕДА Орце Топ 20
ЧЕТВРТОК
ПЕТОК Орце Топ 20

ИМАТЕ ЖЕЛБА НЕШТО ДА СЕ ДОДАДЕ ВО ПРОГРАМАТА?